Aptarti gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo klausimai

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) susitiko Lietuvos Respublikos Seimo narė Virginija Vingrienė, jos padėjėjas-sekretorius Arminas Mockevičius, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vyriausioji specialistė Aleksandra Voicechovska, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvūnų ir pieno apskaitos departamento Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus vadovas Rolandas Mikaliūnas, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas Kaimo ir teritorijų planavimo klausimais Gediminas Vaičionis, Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos vadovė Brigita Kymantaitė, veterinarijos gydytojai, gyvūnų globos organizacijų atstovai. Valstybės institucijų ir visuomeninių gyvūnų gerovės organizacijų atstovai diskutavo gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo klausimais.

„Svarbu įvertinti privalomo gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalingumą ir naudą, tačiau būtina rasti geriausius sprendimus, mažinančius administracinę naštą gyventojams ir nekeliančius socialinių problemų. Svarbu daugiau dėmesio skirti visuomenės švietimui ir informavimui, skatinant atsakomybę dėl gyvūnų augintinių, primenant gyvūnų augintinių laikytojams jų teises ir pareigas“, – sakė VMVT direktorius Darius Remeika.

Pagal Seime registruotą Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisą nuo 2019 metų visos katės ir šunys privalės būti ženklinami mikroschemomis ir registruojami. Seimo narė V. Vingrienė siūlė paieškoti galimybių palengvinti gyventojams šią finansinę naštą, pavyzdžiui, numatant programinį finansavimą. Svarbiausia yra užtikrinti, kad nekiltų socialinė problema.

Žemės ūkio ministerijos atstovė A. Voicechovska pristatė šiuo metu galiojančią tvarką, pagal kurią privalomai ženklinami ir registruojami tik parduodami gyvūnai augintiniai. Užregistruoti gyvūną augintinį gali patys jų savininkai nemokamai atvykę į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritorinį padalinį, pateikę dokumentus paštu ar elektroniniu paštu. Registruotų gyvūnų duomenų bazę administruoja VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

Gyvūnų globos organizacijų atstovai iškėlė atsekamumo problemą, kylančią dėl to, kad gyvūno augintinio registravimas yra jo savininko reikalas. Suteikus galimybę perduodamus gyvūnus augintinius registruoti gyvūnų globos organizacijoms, sumažėtų administracinė našta gyvūnų augintinių savininkams ir pagerėtų gyvūnų augintinių atsekamumas.

Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos vadovė Brigita Kymantaitė pristatė Kėdainių rajone atlikto tyrimo rezultatus, kuris atskleidė, kad mokestis už gyvūno augintinio ženklinimą ir registravimą daugumai tyrime dalyvavusių miesto ir kaimo gyventojų nebūtų problema, jei jis nebūtų didesnis nei 5–10 eurų, nes dauguma gyventojų laiko po 1 ar 2 gyvūnus augintinius. Gyvūnų ženklinimas, kastravimas / sterilizavimas yra gyvūnų augintinių laikytojų kultūros, pareigos trūkumas.

VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus l. e. p. skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis akcentavo gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo privalumus: atsekamumas, pasiutligės prevencija, bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimas, greitesnis gąžinimas šeimininkams, gyvūnų augintinių savininkų atsakomybės didinimas, veisimo ir prekybos kontrolė. Taip pat atkreipė dėmesį ir į galimas problemas: vienkartinė finansinė našta, sunkumai įgyvendinant planuojamo įstatymo nuostatas praktiškai (atokesnėse vietovėse), administracinė našta VMVT. Atkreipė dėmesį, kad daugumoje Europos Sąjungos šalių taikomas privalomas gyvūnų ženklinimas ir registravimas.

Diskusijos dalyviai pastebėjo nepagrįstas žmonių baimes dėl ženklinimo ir registravimo bei galimų vėlesnių mokesčių gyvūnų augintinių laikytojams. Atkreipė dėmesį, kad su panašiomis problemomis buvo susidurta nusprendus registruoti ūkinius gyvūnus.

Atgal