Maisto produktų reklama

Maisto reklamos sąvoka

Teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą naudojimas

Europos Komisija pagal Reglamento 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą 13 straipsnį priėmė ir paskelbė Reglamentą Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo.

Šiuo teisiniu dokumentu patvirtintas leidžiamų vartoti teiginių sąrašas apie maisto produktų sveikumą, kuris įsigaliojo nuo 2012 m. gruodžio 14 d.

Vienas iš Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 tikslų yra užtikrinti, kad teiginiai apie sveikumą būtų:

- teisingi,

- aiškūs,

- patikimi,

- naudingi vartotojui.

Tais atvejais, kai teiginių tekstas turi tą pačią prasmę vartotojams, palyginti su jau leidžiamais vartoti teiginiais apie sveikumą, nes nurodomas tas pats ryšys tarp maisto produkto kategorijos, maisto produkto ar vienos iš jo sudedamųjų dalių ir sveikatos, jie turėtų būti vartojami laikantis tų pačių vartojimo sąlygų, nurodytų dėl leidžiamų vartoti teiginių.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 10 straipsnio 1 dalį, teiginiai apie maisto produktų sveikumą draudžiami, jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to reglamento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą.

Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-580 „Dėl kompetentingos institucijos paskyrimo“ (Žin., 2007, Nr. 78-3171; 2008, Nr. 119-4522; 2009, Nr. 141-6236, Nr. 144-6407) Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (toliau – SMLPC) paskirtas kompetentinga institucija, atsakinga už Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 taikymą Lietuvos Respublikoje. Plačiau http://www.smlpc.lt/index.php?sid=102&tid=463

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdo Reglamento 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą įgyvendinimo kontrolę.

Atgal