Vaikų maitinimo valgiaraščiai

Nuo 2015 m. liepos 1 d. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) perduota valgiaraščių derinimo funkcija.

VMVT parengė valgiaraščių derinimo tvarką, kuri išdėstyta VMVT direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakyme Nr. B1-610 „Dėl Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

VMVT teritoriniai padaliniai derina ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų (teikiančių apgyvendinimo paslaugas) valgiaraščius.

Kiekviena vaikų ugdymo įstaiga gali pati sudaryti vaikų maitinimo valgiaraštį, tačiau reikėtų remtis VMVT rekomendacijomis.


Valgiaraščių derinimo tvarka

Rekomendacijos valgiaraščių sudarymui:

Rekomendacijos bendrojo lavinimo mokyklų valgiaraščių sudarymui

Rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų valgiaraščių sudarymui

Rekomendacijos socialinės globos įstaigų valgiaraščių sudarymui

Rekomendacijos vaikų maitinimo organizavimui poilsio stovyklose

 


 

Prašymas dėl valgiaraščio derinimo

Valgiaraščio formos pavyzdys

Valgiaraščio vertinimo pažyma


Atgal