Patikimi maisto tvarkymo subjektai

Patikimas maisto tvarkymo subjektas – tas, kuriame iki galo įdiegta ir veikia savikontrolės sistema, ir per paskutinius dvejus metus nebuvo nustatyta teisės aktų reikalavimų pažeidimų.

Patikimas maisto tvarkymo subjektas įtraukiamas į Patikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą, kurį sudaro Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniai padaliniai, remdamiesi atliktų patikrinimų duomenimis. Šis sąrašas sudaromas nuo 2013 m. sausio 1 d. ir atnaujinamas kiekvienais metais iki gruodžio 10 d.

Maisto tvarkymo subjekto vertinimo kriterijai:

1. Įgyvendintos būtinosios programos.

2. Įdiegta RVASVT sistema arba GHP taisyklių reikalavimai.

3. Maisto tvarkymo subjekte kasmet atliekamas savikontrolės vidaus auditas.

4. Pagal numatytą savikontrolės planą atlieka laboratorinius tyrimus.

5. Per paskutinius dvejus metus nebuvo nustatyta pažeidimų arba buvo, bet mažareikšmių. • Nustatyti mažareikšmiai trūkumai buvo tinkamai ir laiku pašalinti.

Patikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašas

 

Atgal