Veikliosios ir protingosios su maistu besiliečiančios žaliavos ir gaminiai

Veikliosios su maistu besiliečiančios žaliavos ir gaminiai (veikliosios žaliavos ir gaminiai) – skirti prailginti supakuoto maisto saugojimo laiką arba išlaikyti, pagerinti jo būklę. Jie yra sąmoningai sukurti taip, kad juose būtų sudedamųjų medžiagų, kurios išskirtų medžiagas į supakuotą maistą ar į maistą supančią aplinką arba jas sugertų.

Veikliosios žaliavos ir gaminiai:

1. Plastikiniai vaisių maišai, kurie yra prisotinami etileno dujomis.

2. Deguonies sugėrikliai (apsaugo maisto produktą nuo deguonies poveikio, prailgina jo tinkamumo vartoti laiką).

3. Antimikrobinis pakavimas (veiklioji medžiaga nėra išskiriama į maisto produktą, tačiau ji lieka imobilizuota pakuotės paviršiuje).

Protingosios su maistu besiliečiančios žaliavos ir gaminiai (protingosios žaliavos ir gaminiai) kontroliuoja supakuoto maisto arba maistą supančios aplinkos būklę.

Protingosios žaliavos ir gaminiai:

1. Pakuotės su laiko ir temperatūros indikatoriais.

 

2009 m. gegužės 29 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 450/2009 dėl veikliųjų ir protingųjų žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu

Atgal