Rauginto pieno gėrimai

Rauginto pieno gėrimai - tai skysti, klampūs pieno produktai, gauti rauginant termiškai apdorotą pieną ar liesą pieno žaliavą specifiniais mikroorganizmais. Jie skirti parduoti vartotojui be tolesnio apdorojimo. Rauginti pieno gėrimai gali būti su įvairiais skonio ir kvapo priedais.

Pagal panaudotas raugo rūšis gaminami šie rauginto pieno gėrimai:

   - raugintas pienas (rūgpienis) – grynomis pieno rūgšties streptokokų kultūromis raugintas pienas,

   - kefyras – gėrimas iš pieno, rauginto natūraliu kefyro raugu,

   - acidofilinis pienas – produktas, gautas surauginus pieną grynomis acidofilinių lazdelių kultūromis ir kiti rauginti pieno gėrimai gauti surauginus pieną, pasukas ar kitą liesą pieno žaliavą grynomis pieno rūgšties bakterijų kultūromis ar nurodytais raugais ar jų mišiniais (pieno rūgšties streptokokų raugai, pieno rūgšties lazdelių raugai, natūralus kefyro raugas, probiotinių kultūrų raugai),

   - kumysas – naudojant Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ir Kluyveromyces marxianus,

   - koncentruotas raugintas pienas – gaminys, kuriame prieš rauginimą ar po rauginimo iki 5,6 proc. padidintas baltymų kiekis,

   - rauginto pieno gaminiai su priedais – gaminiai, į kuriuos gali būti iki 50 proc. pridėta ne pieno kilmės sudedamųjų dalių, išvardytų šių reikalavimų 4.3 punkte. Ne pieno kilmės sudedamosios dalys gali būti įdedamos prieš ir po rauginimo.

Raugintiems pieno gėrimams naudojamos grynos pieno rūgšties bakterijų kultūros.

Be išvardytų specifinių raugo kultūrų, gali būti pridedama ir kitų mikroorganizmų. Toks gaminys ženklinamas nurodant „kitokios raugo kultūrų sudėties jogurtas“. Terminas „kitokios raugo kultūrų sudėties jogurtas“ negali būti vartojamas kaip pavadinimas. Ženklinant jogurtą prie pavadinimo „jogurtas“ pridedamas apibūdinamasis žodis, kuris neklaidindamas tiksliai informuotų vartotoją apie jogurtui suteiktus pokyčius dėl parinktos specifinės Lactobacillus genties kultūros. Pokyčiai gali apimti rauginimo mikroorganizmus, medžiagų apykaitos produktus ir (arba) juslines gaminio savybes. Pavyzdžiui, skirtingas juslines savybes nusakantys apibūdinamieji žodžiai gali būti „švelnus“, „aštrus“.

Jeigu raugintas pieno gaminys po rauginimo buvo termiškai apdorotas, jis privalo būti vadinamas „Termiškai apdorotas raugintas pieno gaminys“. Raugintų pieno gaminių su priedais pavadinime turi būti nurodomos pagrindinės šių reikalavimų skonio ar skonio ir aromato medžiaga (-os). Tik su sacharidais saldinti rauginti pieno gaminiai turi būti vadinami „saldintas________“, įrašant specifinį gaminio pavadinimą. Jei gaminyje cukrus visiškai arba iš dalies pakeistas saldikliais, atitinkamai nuoroda „su saldikliu (saldikliais)________“ arba „su cukrumi (cukrais) ir saldikliu (saldikliais)________“ privalo būti greta gaminio pavadinimo, nurodytam tarpe įrašant saldiklio pavadinimą.

Jeigu gaminant raugintus pieno gaminius buvo pavartoti ir kiti specifiniai mikroorganizmai, jie turi atsispindėti pavadinime arba kitu būdu aiškiai nurodyti etiketėje. Visais atvejais turi būti nurodytas raugintų pieno gaminių riebumas, išreikštas masės procentais.

Daugiau apie maisto produktų ženklinimo reikalavimus

 

Atgal