Subjektai pagal rizikos grupes

Veiklą pradėję maisto tvarkymo subjektai dėl priskyrimo rizikos grupei vertinami atlikus pirmąjį planinį arba neplaninį patikrinimą.

Patikrinimus atlieka, maisto tvarkymo subjektus vertina ir atitinkamai rizikos grupei po kiekvieno patikrinimo priskiria Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių padalinių inspektoriai.

Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad maisto tvarkymo subjekto veikla nėra pasikeitusi, o patikrinimo rezultatai panašūs į praėjusio patikrinimo rezultatus, tokio maisto tvarkymo subjekto rizikos grupė nėra keičiama. Jeigu maisto tvarkymo subjektas priskiriamas kitai, nei buvo, rizikos grupei, jo planinių patikrinimų dažnumas atitinkamai keičiamas kitiems kalendoriniams metams.

Kiekvienas maisto tvarkymo subjektas vertinamas atskirai pagal jo veiklos rūšį ir tai veiklai numatytus vertinimo kriterijus.

Maisto tvarkymo subjektų suskirstymas į rizikos grupes

Maisto tvarkymo subjektų vertinimo kriterijai

 

Atgal