Paieška

Kontaktai

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188601279
Adresas Siesikų g. 19,
LT-07170 Vilnius.
Tel. (8 5) 240 4361,
faks. (8 5) 240 4362,
el. paštas vvt@vet.lt.

Naujienų prenumerata

Informacija apie darbo užmokestį  

  2013 metai Darbuotojų skaičius  2014 m. IV ketvirtis Darbuotojų skaičius
Direktorius  6677 1 6857 1
Direktoriaus pavaduotojas 6834 4 7821 4
Padalinio vadovas 4389 74 4783 73
Padalinio vadovo pavaduotojas 3872 45 4207 38
Patarėjas 4268  1 5319 1
Vyriausiasis specialistas 2529 613 2706 625
Vyresnysis specialistas 2541 21 2665 18
Specialistas 2412 58 2461 55
Specialistai (pagal darbo sutartis) 1527 411 1571 369
Darbininkai (pagal darbo sutartis) 1050 114 1056 107

Informacija apie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236)  ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  (Žin., 2003, Nr. 38-1739).