Paieška

Kontaktai

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188601279
Adresas Siesikų g. 19,
LT-07170 Vilnius.
Tel. (8 5) 240 4361,
faks. (8 5) 240 4362,
el. paštas vvt@vet.lt.

Naujienų prenumerata

IMVIS

Informacija apie darbo užmokestį  

  2014 metai Darbuotojų skaičius  2015 m. I ketvirtis Darbuotojų skaičius
Direktorius  1987 1 2060 1
Direktoriaus pavaduotojas 2266 4 2437 4
Padalinio vadovas 1386 73 1454 75
Padalinio vadovo pavaduotojas 1219 38 1224 39
Patarėjas 1541 1 1334 2
Vyriausiasis specialistas 784 625 776 631
Vyresnysis specialistas 772 18 774 18
Specialistas 713 55 734 52
Specialistai (pagal darbo sutartis) 455 369 444 428
Darbininkai (pagal darbo sutartis) 306 107 283 92

Informacija apie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236)  ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  (Žin., 2003, Nr. 38-1739).