Paieška

Kontaktai

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188601279
Adresas: Siesikų g. 19,
LT-07170 Vilnius.
Tel. (8 5) 240 4361,
Faks. (8 5) 240 4362
El. paštas: vvt@vet.lt

Naujienų prenumerata

Informacija apie darbo užmokestį  

  2012 metai 2013 metai  2014 m. I ketvirtis
Direktorius  6708 6677 6863
Direktoriaus pavaduotojai 5692 6834 7890
Skyriaus vedėjai 4196 4389 4740
Sk. vedėjo pavaduotojai 3701 3872 4125
Vyriausiasis specialistas 2503 2529 2605
Vyresnysis specialistas 2377 2541 2593
Specialistas 2387 2412 2501
Specialistai (pagal darbo sutartis) 1521 1527 1567
Darbininkai (pagal darbo sutartis) 950 1050 1047

Informacija apie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236)  ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  (Žin., 2003, Nr. 38-1739).

Paskutinis atnaujinimas: 2014-04-18 22:26:32