Paieška

Kontaktai

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188601279
Adresas Siesikų g. 19,
LT-07170 Vilnius.
Tel. (8 5) 240 4361,
faks. (8 5) 240 4362,
el. paštas vvt@vet.lt.

Naujienų prenumerata

Informacija apie darbo užmokestį  

  2013 metai Darbuotojų skaičius  2014 m. I ketvirtis Darbuotojų skaičius
Direktorius  6677 1 6863 1
Direktoriaus pavaduotojas 6834 4 7890 4
Padalinio vadovas 4389 75 4740 78
Padalinio vadovo pavaduotojas 3872 46 4125 45
Patarėjas 4268  1 4268  2
Vyriausiasis specialistas 2529 845 2605 850
Vyresnysis specialistas 2541 55 2593 69
Specialistas 2412 269 2501 277
Specialistai (pagal darbo sutartis) 1527 90 1567 99
Darbininkai (pagal darbo sutartis) 1050 100 1047 111

Informacija apie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236)  ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  (Žin., 2003, Nr. 38-1739).