Paieška

Kontaktai

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188601279
Adresas Siesikų g. 19,
LT-07170 Vilnius.
Tel. (8 5) 240 4361,
faks. (8 5) 240 4362,
el. paštas vvt@vet.lt.

Naujienų prenumerata

IMVIS

Asmenų aptarnavimasAsmenų aptarnavimo vieno langelio  principu tvarka Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir jos teritoriniuose padaliniuose

Asmenų aptarnavimas – vieno langelio principu Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir jos teritoriniuose padaliniuose vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975),  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779),Asmenų prašymų ir skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir jai pavaldžiose biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. B1-790 (Žin., 2007, Nr. 139-5743) ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-743 „Dėl asmenų aptarnavimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir jai pavaldžiose įstaigose taikant vieno langelio principą".

Asmenų aptarnavimas ir jų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimas taikant vieno langelio principą reiškia, kad prašymai, skundai (pranešimai) priimami ir atsakymai į juos pateikiami vienoje darbo vietoje ir sprendimui priimti reikalingą informaciją iš VMVT pavaldžių įstaigų, prireikus – ir iš kitų institucijų gauna pati VMVT, neįpareigodama to atlikti asmenį, kuris kreipiasi.

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje asmenų aptarnavimo –vieno langelio principu funkcijas atlieka Bendrųjų reikalų skyrius. Asmenys šiame skyriuje yra aptarnaujami kiekvieną darbo dieną, o pirmadieniais ir trečiadieniais - pasibaigus VMVT darbo laikui - viena valanda ilgiau. Ne darbo metu asmenys gali pateikti žodinius prašymus nemokamu telefonu 8 800 40 403.

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo kokybės vertinimo rezultatai skelbiami VMVT tinklalapyje.

VMVT teritoriniai padaliniai  dvi dienas per savaitę dirba viena valanda ilgiau, kad asmenys turėtų galimybę prašymus ir kitus su prašymu susijusius dokumentus pateikti ir atsiimti juos pasibaigus įstaigos darbo dienos laikui. Prašymus pateikti būtina paskirtam įstaigos darbuotojui, atsakingam už asmenų aptarnavimą –vieno langelio principu. Paskirto įstaigos darbuotojo, atsakingo už asmenų aptarnavimą, kontaktiniai duomenys turi būti paskelbti įstaigos prieinamoje vietoje.

Asmenų prašymai, pareiškimai ir pasiūlymai Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai gali būti siunčiami paštu šiuo adresu - Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius, elektroniniu paštu - vvt@vet.lt  arba pateikiami asmeniškai VMVT priimamajame. Telefonas pasiteirauti (8 5) 240 4361.
Interesantai priimami kiekvieną darbo dieną:

I - IV 8:00 - 12:00 val. ir 12:45 - 17:00 val.
V 8:00 - 12:00 val.
ir 12:45 - 15:45 val.

Į priėmimus galima iš anksto užsirašyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos priimamajame, Siesikų g. 19, Vilnius, tel. (8 5) 240 4361.

Vartotojų pranešimai

Pranešimai (skundai) iš visos Lietuvos dėl nesaugių ir (arba) nekokybiškų maisto produktų, netinkamų viešojo maitinimo įmonių teikiamų paslaugų ar gyvūnų gerovės pažeidimų Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (centrinė VMVT), Vilniuje, yra registruojami visą parą nemokamu telefonu 8 800 40 403.

Verslo konsultavimas

Ūkio subjektai aktualiais klausimais, susijusiais su maisto sauga ir kokybe, ženklinimu, maisto papildais, geriamuoju vandeniu,  gyvūnų sveikatingumu ir gerove, ženklinimu ir registravimu, pašarais, veterinariniais preparatais ir biocidais, kitais su maistu susijusių paslaugų teikimo klausimais, gali skambinti nemokamu telefonu 8 800 40 403. Skambučiai priimami visą parą. Ne darbo metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis interesantai taip pat gali pateikti klausimus, kurie bus įrašyti į autoatsakiklį. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojai patys susisieks su paklausėju ir pateiks atsakymus. Visi pokalbiai į nemokamą telefono liniją yra įrašomi ir reguliariai perklausomi tam, kad būtų užtikrinta teiktos konsultacijos kokybė.