Paieška

Kontaktai

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188601279
Adresas Siesikų g. 19,
LT-07170 Vilnius.
Tel. (8 5) 240 4361,
faks. (8 5) 240 4362,
el. paštas vvt@vet.lt.

Naujienų prenumerata

IMVIS

Struktūra ir kontaktaiValstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos struktūrą sudaro:                                               

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas
4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas
5. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas
6. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis specialistas (atstovas spaudai)
7. Bendrųjų reikalų skyrius
8. Finansų ir biudžeto skyrius
9. Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyrius
10. Informacinių sistemų skyrius
11. Maisto skyrius
12. Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyrius - jam pavaldūs 13 pasienio veterinarijos postų
13. Personalo skyrius
14. Skubios veiklos skyrius
15. Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyrius
16. Tarptautinių klausimų skyrius
17. Teisės skyrius
18. Veterinarijos sanitarijos skyrius
19. Vidaus audito skyrius
19.1. Maisto ir veterinarinės kontrolės poskyris
20. Viešųjų pirkimų skyrius

ir 51 teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.   

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba turi vieną pavaldžią įstaigą - Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą. 

Skyrių veikla

Skyrių kontaktai

Pasienio veterinarijos postai

 

Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos    Kontaktai

 • Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - teritorinės VMVT) yra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - VMVT) administracijos padaliniai (skyriai). Teritorinės VMVT yra tiesiogiai pavaldžios ir atskaitingos VMVT direktoriui;
 • Teritorinės VMVT atlieka Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais joms pavestas vykdyti maisto ir pašarų saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, maisto, šalutinių gyvūninių produktų, pašarų, pašarų priedų, veterinarinių vaistų ir veterinarinių priemonių tvarkymo, gyvūnų sveikatos  ir gerovės, gyvūnų identifikavimo ir registravimo, bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityje kontrolės funkcijas;
 • Teritorinė VMVT šias funkcijas vykdo VMVT direktoriaus įsakyme nurodytame (-uose) Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniame (-iuose) vienete (-uose). Esant tarnybinei būtinybei, VMVT direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimu teritorinė VMVT vykdo valstybinę kontrolę ir kituose Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniame (-iuose) vienete (-uose);
 • Teritorinės VMVT Išduoda dokumentus (žr. Išduodami dokumentai).
   


Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas   Kontaktai

 • Atlieka mokslo tyrimais ir žiniomis pagrįstą rizikos vertinimą, teikia rekomendacijas, kaip mažinti rizikos veiksnių poveikį maisto saugai, gyvūnų sveikatai ir gerovei bei aplinkai;
 • Remdamiesi moksliniais tyrimais bei literatūra, teikia nepriklausomą nuomonę kompetentingoms institucijoms apie rizikos veiksnių keliamą pavojų, informuoja visuomenę apie kenksmingų cheminių, biologinių ir kitų rizikos veiksnių keliamą pavojų bei jo sumažinimo klausimais;
 • Vykdo importuojamų ir eksportuojamų, vidaus rinkoje atrinktų ir savikontrolei  pristatytų mėginių tyrimus. Maisto produktuose, pašaruose ir jų žaliavose nustatomi mikotoksinai, pesticidų likučiai, sunkiųjų metalų kiekiai, veterinarinių vaistų likučiai, radionuklidai, mikrobiologinė tarša, aruodinių kenkėjų buvimas ir kt.. Atliekami maisto produktų sudėties bei molekulinės biologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų tyrimai;
 • Vykdomos naminių gyvūnų, laukinės faunos ir kt. stebėsenos programos, atliekami laboratoriniai tyrimai gyvūnams, kurie buvo eksportuojami arba importuojami, parduodami Respublikoje bei, kuriems įtariama liga;
 • 2007 m. Institutui suteikta teisė naudoti Tarptautinio laboratorijų akreditacijos susivienijimo ženklą – ILAC. Tai reiškia, kad atliekamų tyrimų rezultatai pripažįstami ne tik Europos Sąjungoje, bet ir kitose pasaulio valstybėse.