Paieška

Kontaktai

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188601279
Adresas Siesikų g. 19,
LT-07170 Vilnius.
Tel. (8 5) 240 4361,
faks. (8 5) 240 4362,
el. paštas vvt@vet.lt.

Naujienų prenumerata

IMVIS

Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymasTeisės aktai:

Naudingos nuorodos:

Registrai:

Ataskaitos


Dažniausiai užduodami klausimai:

1. Ką reiškia šalutiniai gyvūniniai produktai?

Šalutiniai gyvūniniai produktai  – gyvūnų kūnai arba jų dalys, gyvūniniai produktai arba kiti iš gyvūnų gauti produktai, neskirti vartoti žmonėms, taip pat oocitai, embrionai ir sperma.
Tai gyvūnų kūnai arba jų dalys, gyvūniniai produktai arba kiti iš gyvūnų gauti produktai, neskirti vartoti žmonėms, taip pat oocitai, embrionai ir sperma, viešojo maitinimo atliekos, kepimo aliejus, buvusieji maisto produktai, mėsinių ir skerdyklų atliekos, kraujas, plunksnos, pūkai, vilna, kailiai ir odos, gyvūnų gaišenos, mėšlas ir kt.

2. Ką reiškia šalutinių gyvūninių produktų gaminiai?

Šalutinių gyvūninių produktų gaminiai – iš šalutinių gyvūninių produktų, juos vieną ar daugiau kartų apdorojus, transformavus arba perdirbus, pagaminti gaminiai.

3. Kaip šalutiniai gyvūniniai produktai skirstomi?

Šalutiniai gyvūniniai produktai skirstomi į konkrečias kategorijas atsižvelgiant į pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai, kylančio dėl tokių produktų. Pagal Reglamentą (EB) 1069/2009 ŠGP priskiriami į tris kategorijas:
 

1 kategorijos ŠGP 2 kategorijos ŠGP 3 kategorijos ŠGP

 

 4. Kaip turi būti ženklinamos talpos, kuriose vežami III kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai?  Ar privalo transporto priemonė turėti šaldymo sistemą?

Transportuojant 3 kategorijos šalutinius gyvūninius produktus, talpykla ar transporto priemonė turi būti paženklinta  žalia su didele mėlynos spalvos priemaiša etikete, kurioje turi būti užrašas „3 kategorijos ŠGP, neskirta vartoti žmonėms“ ( 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento  (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL 2011 L 54, p. 1), VIII priedo II skyrius).
3 kategorijos ŠGP, skirti pašarui turi būti transportuojami ne aukštesnėje kaip 7˚C temperatūroje arba užšaldyti (reglamento (ES) Nr. 142/2011 VIII priedo I skyriaus 2 skirsnis). Siekiant užtikrinti, tinkamą transportavimo temperatūrą autotransporto priemonėje turi būti sumontuota šaldymo sistema su nuolatine temperatūros kontrole.  Atkreiptinas dėmesys, kad ŠGP, kaip pašarinės žaliavos turi atitikti reglamento (ES) Nr. 142/2011 X priedo I skyriuje nurodytus mikrobiologinius standartus.

5. Kaip turi elgtis gyvūno augintinio laikytojas nugaišus gyvūnui augintiniui?

Gyvūnų augintinių laikytojų veiksmus, nugaišus gyvūnui augintiniui, nustatyti Gyvūnų augintinų gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimuose patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu  Nr. B1-459 (Žin., 2005, Nr. 101-3784). Reikalavimai taikomi tvarkant gyvūnų augintinių gaišenas Lietuvos Respublikoje.

6. Ar gali viešojo maitinimo įmonė susidariusias viešojo maitinimo atliekas, įskaitant kepimo aliejų išmesti į buitinių atliekų konteinerį?
 
Ne, negali. Viešojo maitinimo atliekos, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. B1-466 (Žin., 2012, Nr. 67-3448), turi būti surenkamos atskirai, tinkamai saugomos ir atiduodamos atitinkamai šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonei.