Paieška

Kontaktai

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188601279
Adresas Siesikų g. 19,
LT-07170 Vilnius.
Tel. (8 5) 240 4361,
faks. (8 5) 240 4362,
el. paštas vvt@vet.lt.

Naujienų prenumerata

IMVIS

RenginiaiSavaitės renginiai 2013 03 04 - 2013 03 10

(2013-03-01) / Savaitės renginiai

 VMVT

Kovo 6–7 d. VMVT direktorius Jonas Milius vyksta į Maskvą (Rusijos Federacija) dalyvauti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos atstovybės Maskvoje įkūrimo ir sutarties tarp Rusijos Federacijos žemės ūkio ministerijos ir Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos pasirašymo ceremonijoje ir apvalaus stalo diskusijose dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų paplitimo ir kitų aktualių klausimų.

Kovo 3–8 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Zenonas Stanevičius vyksta į Budapeštą (Vengrija) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Codex Alimentarius grupės Analizės ir bandinių ėmimo metodų pogrupio posėdyje.

Kovo 5–6 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje.

Kovo 5 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausia specialistė–maisto produktų inspektorė, l.e.p. skyriaus vedėjos pavaduotoja Loreta Herbst ir vyriausias specialistas–maisto produktų inspektorius Franc Komarovski dalyvaus mokslinėje konferencijoje-diskusijoje "Pluoštinių kanapių auginimo galimybės Lietuvoje”, vyksiančioje Žemės ir miškų jungtinių tyrimų centre, Studentų g. 15a, Kaunas. Renginį organizuoja Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetas kartu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Aleksandro Stulginskio universitetu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru ir Slėnio “Nemunas” žemės ir miškų jungtiniu tyrimų centru.

Kovo 3–8 d. VMVT Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Rita Brinienė, VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ernestas Griška, VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Aušra Leščinskaitė Petrauskienė, VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Mecelis, VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vedėja Ingrida Miliūtė, Alicija Zarankovich, VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė, Rima Živatkauskaitė VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vedėjo pavaduotoja vyksta į Belgradą (Serbijos Respublika), kaip trumpalaikiai Europos Sąjungos Dvynių projekto Nr. SR/11/IB/AG-01 „Gebėjimų stiprinimas maisto saugos ir gyvūnų gerovės srityse“ ekspertai.

Kovo 4–7 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė, l. e. skyriaus vedėjo pavaduotojos-valstybinės veterinarijos inspektorės pareigas, Rasa Sirutkaitytė vyksta į Teramą (Italijos Respublika) dalyvauti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos organizuojamame regioniniame seminare, skirtame nacionaliniams kontaktiniams asmenims gyvūnų gerovės klausimais.

Kovo 5–8 d. VMVT Vidaus audito skyriaus vedėja Alfredas Puodžiūnas vyksta į Grangę (Airijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generalinio direktorato organizuojamame posėdyje dėl nacionalinės audito sistemos, įgyvendinant reglamento (EB) Nr. 882/2004 4(6) straipsnį.

Kovo 7–8 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame posėdyje dėl gairių pagal direktyvą 2008/120/EB parengimo.

Kovo 7 d. VMVT Maisto skyriaus vedėja A. Išarienė ir Maisto skyriaus vyriausioji specialistė V. Jarošienė dalyvauja Aplinkos ministerijos (A. Jakšto g. 4/7, Vilnius), Genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komiteto posėdyje. Vida Jarošienė skaitys pranešimą „Genetiškai modifikuotų maisto produktų kontrolė 2012 metais“.
 

Pavaldžios įstaigos

Kovo 4 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Mitybos skyriaus vedėja Ilona Drulytė dalyvauja Vilniaus miesto pagyvenusių žmonių asociacijos susirinkime ir skaito pranešimą apie sveikatai palanką mitybą.

Kovo 4 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarinių vaistų ir biociodų vertinimo skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Kristina Sudikienė dalyvauja Užsienio reikalų ministerijos organizuojamuose mokymuose "Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tikslų ir uždavinių įgyvendinimas per praktinius pasirengimo pirmininkauti ir pirmininkavimo ES Taryboms ir darbo grupėms aspektus".

Kovo 4 - 7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Eglė Virbickienė vyksta į Felbachą (Vokietija) dalyvauti EURL-SRM organizuojamame kasmetiniame seminare individualių pesticidų likučių nustatymo klausimais.

Kovo 3 – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė išvyksta į Budapeštą (Vengrija) dalyvauti Codex Alimentarius komiteto dėl Analizės ir bandinių ėmimo metodų 34-ojoje sesijoje.

Kovo 5 – 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja vyksta į Dubliną (Airija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos 47-me patarėjų forumo posėdyje.


Teritorinės VMVT

Kovo 4 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų kontrolės, stebėsenos, gyvūnų gerovės, gyvulių ženklinimo ir identifikavimo, pieno kokybės gerinimo bei kitais aktualiais klausimais. Po pasitarimo vyks mokymai "Darbas veterinarinės informacijos valdymo sistemoje. Bandos duomenų analizė. Pakeitimai".

Kovo 4 d. 13 val. VMVT Joniškio VMVT organizuojamas pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarime bus aptariami gyvūnų užkrečiamųjų ligų valstybinės veterinarinės kontrolės, stebėsenos, sveikų bandų statuso palaikymo, gyvūnų gerovės, pieno sanitarijos, gyvulių ženklinimo ir identifikavimo bei kiti aktualūs klausimai.

Kovo 4 d. 14 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) vyks pieno supirkėjų atestacija pieno supirkėjo kvalifikacijos pažymėjimui gauti.

Kovo 5 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT (kelininkų g. 4, Švenčionys) vyks pasitarimas su privačiais vetrinarijos gydytojais. Bus aptarta medžiaga iš 2012 m. vasario 28 d. Vilniuje vykusių mokymų apie reikalavimus veterinarinių paslaugų teikėjams, veterinarinių medicininių atliekų tvarkymą, užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos, ženklinimo bei kitais aktualiais klausimais.

Kovo 5 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų gyvūnų ligų kontrolės, sveikos bandos statuso, prekybos galvijais, ŠGP tvarkymo, veterinarinių paslaugų teikimo ir veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo klausimais.

Kovo 5 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) vyks mokymai UAB „Norfos mažmena“ prekybos įmonių mėsininkams tema „Geros higienos praktikos taisyklių įgyvendinimas mėsinėse“. Mokymus ves Utenos VMVT specialistai.

Kovo 6 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J.Biliūno 1 g., Plungė) ūkinių gyvūnų laikytojams organizuojami mokymai, tema "Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas". Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę savo ūkyje ženklinti ūkinius gyvūnus.

Kovo 7 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT viršininkas Romas Černius Vilniaus teritorinėje muitinėje adresu Savanorių pr. 174, Vilniuje dalyvaus organizuojamame Alytaus apskrities kontrolės institucijų koordinacinės tarybos posėdyje.

Kovo 7 d. 11 val. Pagėgių PVP (poskyris) (Geležinkelio g. 11A, Pagėgiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Pasitarime bus aptariami gyvūnų užkrečiamųjų ligų valstybinės veterinarinės kontrolės, stebėsenos, sveikų bandų statuso palaikymo, gyvūnų gerovės, gyvulių ženklinimo ir identifikavimo bei kiti aktualūs klausimai.

Kovo 7 d. 14 val. VMVT Rietavo VMVT vyr. veterinarijos gydytojas inspektorius Vytautas Blažaitis ir vyr. veterinarijos gydytoja inspektorė Ramutė Butkuvienė skaitys pranešimus apie prekybos galvijais, sveikos bandos statuso, pieno sanitarijos, ūkinių gyvūnų gerovės, gyvulių ženklinimo ir identifikavimo reikalavimus VŠĮ "Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba" organizuojamuose mokymuose Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos ūkininkams.

Kovo 7 d. 14 val. VMVT Skuodo VMVT kartu su Lenkimų seniūnija jos salėje (S. Daukanto g. 59, Lenkimai) organizuoja susitikimą su gyventojais, kuriame bus pateikta aktuali informacija apie gyvūnų sveikatingumą ir gerovę, ūkinių gyvūnų registravimą, ženklinimą ir judėjimą, superkamo pieno kokybę bei maisto saugą.

2013 m. kovo 7 d. VMVT Jurbarko VMVT vyr. veterinarijos gydytoja inspektorė Jolanta Šimkūnienė ir vyr. veterinarijos gydytojas inspektorius Mindaugas Tamošaitis skaitys pranešimus apie prekybos galvijais, sveikos bandos statuso, pieno sanitarijos,  gyvulių ženklinimo ir identifikavimo reikalavimus VŠĮ "Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba" organizuojamuose mokymuose Jurbarko rajono savivaldybės Juodaičių ir Veliuonos seniūnijų ūkininkams.

Kovo 8 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimas, ženklinimas ir apskaita“. Dalyviams bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkyje laikomus ūkinius gyvūnus. Mokymus ves Utenos VMVT specialistai.


 

 

 Grįžti į renginių sąrašą