Paieška

Kontaktai

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188601279
Adresas Siesikų g. 19,
LT-07170 Vilnius.
Tel. (8 5) 240 4361,
faks. (8 5) 240 4362,
el. paštas vvt@vet.lt.

Naujienų prenumerata

IMVIS

Vartotojas       Vartotojas turi teisę įsigyti tinkamos kokybės, saugius maisto produktus ar paslaugas, taip pat gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie produktus ar paslaugas bei savo teisių įgyvendinimo ar gynimo tvarką, turi teisę į pažeistų teisių gynimą ir į nuostolių atlyginimą.

       Perkant bet kokį maisto produktą, patariame vartotojams pirmiausia produktą apžiūrėti, perskaityti informaciją, pateiktą ženklinimo ar kainų etiketėje, atkreipti dėmesį į laikymo sąlygas, vartojimo trukmę, sudėtį. Tikimybė nusipirkti netinkamą produktą bus mažesnė.

       Jeigu vartotojas nusipirko netinkamos kokybės, nesaugų maisto produktą, jis savo pasirinkimu turi teisę:
       • reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;
       • grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
       Šiomis teisėmis vartotojas gali pasinaudoti, jei jis turi prekės pirkimo čekį, ir tol, kol nesibaigė prekės tinkamumo vartoti terminas.

       Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš aukščiau paminėtų punktų reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš to pardavėjo patvirtinantis dokumentas.
       Jei pardavėjas, paslaugų teikėjas nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo per 10 dienų pateikti išsamų, motyvuotą rašytinį atsakymą.

       Jeigu pardavėjas nevykdo šių reikalavimų, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą visą parą veikiančia nemokama telefono linija (8 800) 40 403 arba užpildyti elektroninę skundo formą – anketą.
 

       ♦   Sveikos mitybos principai

       ♦   Vartotojų skundų registravimas

       ♦   Vartotojų skundų analizė