Paieška

Kontaktai

Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188601279
Adresas Siesikų g. 19,
LT-07170 Vilnius.
Tel. (8 5) 240 4361,
faks. (8 5) 240 4362,
el. paštas vvt@vet.lt.

Naujienų prenumerata

IMVIS

Galvijų bandų statusasNeužkrėstų ir netirtų galvijų bandų registras. Spausti čia

Galvijų bandų sveikatos statuso duomenys. Spausti čia

Galvijų bandų sveikatos statuso duomenys (bandų sąrašas, iš kurių prekyba galima / negalima). Spausti čia

 
Teisės aktai:

 • VMVT direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. B1-349 “Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimai”
 • Prašymas dėl dalyvavimo gyvulių laikymo vietų priežiūros sistemoje (Pavyzdys)
 • Veterinarinių paslaugų teikimo sutartis (Pavyzdys)

Naudingos nuorodos:

Kita informacija:

 

Reikalavimai oficialiai sveikos bandos statusui gauti

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) informuoja, kad galvijai iš laikymo vietos gali būti parduodami tik jei yra kilę iš oficialiai tuberkuliozės (toliau – TBC), enzootinės galvijų leukozės (toliau – EGL) neapimtos bandos, o jeigu tai nekastruoti galvijai – iš oficialiai bruceliozės (toliau – BRC) neapimtos bandos (Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimų (toliau – reikalavimai), patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. B1-349 (Žin., 2004, Nr. 135-4916, 2009, Nr. 145-6480).

Pažymėtina ir tai, kad siunčiamų galvijų sveikatos būklė bei kilmė yra nurodomos galvijų siuntą lydinčiuose dokumentuose, kurie privalo lydėti kiekvieną parduodamą galviją ar galvijų siuntą.

Iš Lietuvos Respublikos veisimui, skerdimui ar penėjimui į trečiąsias šalis eksportuojami galvijai privalo atitikti importuojančios šalies keliamus reikalavimus galvijų sveikatai.

Galvijų laikytojas, norėdamas tapti gyvulių laikymo vietų priežiūros sistemos dalyviu ir pradėti bandos tyrimus TBC, BRC ir EGL oficialiai neapimtos bandos statuso gavimui, turi:

 • kreiptis į teritorinę VMVT su laisvos formos prašymu;  
 • sudaryti sutartį su veterinarijos gydytoju dėl TBC, BRC ir EGL tyrimo bandoje ir sutarties kopiją pateikti teritorinei VMVT;
 • planuoti ir per metus atlikti visus privalomus tyrimus, reikalingus sveikos bandos statuso gavimui.

Visi pieno gamintojai, parduodantys pieną pieno perdirbimo įmonėms, taip pat turi dalyvauti galvijų laikymo vietų sveikatos priežiūros sistemoje ir tirti bandoje laikomus galvijus dėl TBC, BRC ir EGL pagal nustatytus reikalavimus.

Lietuvos Respublikoje leidžiama prekiauti:

 •  veisliniais, maistiniais ir (arba) skerstinais jaunesniais kaip 6 sav. amžiaus galvijais, kurių motinoms yra atlikti tyrimai dėl TBC, BRC ir EGL;
 • vyresniais kaip 6 sav. amžiaus galvijais, kuriems yra atlikti TBC tyrimai ir gauti neigiami tyrimų rezultatai;
 • vyresniais kaip 12 mėn. amžiaus galvijais, kuriems yra atlikti TBC ir BRC tyrimai ir gauti neigiami tyrimų rezultatai;
 • vyresniais kaip 24 mėn. amžiaus galvijais, kuriems yra atlikti TBC, BRC ir EGL tyrimai ir gauti neigiami tyrimų rezultatai.

Laikytojai gali parduoti tiesiogiai vartotojams žalią pieną, gautą iš karvių, laikomų bandose, kurioms yra patvirtintas oficialiai neužkrėstos TBC, BRC ir EGL bandos statusas.
Nuo 2012 m. liepos 1 d. pieno supirkėjai galės supirkti žalią pieną, gautą tik iš karvių, laikomų bandose, kurios yra įtrauktos į priežiūros sistemą ir kurių sveikatos būklė dėl TBC, BRC ir EGL yra žinoma.

Siekiant oficialiai laisvos bandos statuso galvijų bandose turi būti atliekami tokie tyrimai ir paimami mėginiai:

 • TBC visiems vyresniems kaip 6 sav. galvijams du tyrimai su 6 mėn. pertrauka;
 • BRC visiems vyresniems kaip 12 mėn. amžiaus galvijams:

           - du kraujo mėginiai ne dažniau kaip kas 3 mėnesius, arba

           - trys pieno mėginiai ne dažniau kaip kas 3 mėnesius ir po paskutinio pieno mėginio paėmimo turi būti paimtas kraujo mėginys;

 • EGL visiems vyresniems kaip 24 mėn. amžiaus galvijams 2 pieno, arba kraujo mėginiai ne dažniau kaip kas 4 mėn.;
 • BRC ir EGL tyrimai gali būti atliekami iš pieno, jei bandą sudaro daugiau kaip 30 proc. melžiamų karvių.

Gavus oficialiai laisvos bandos statusą galvijų bandose gautam statusui palaikyti turi būti tęsiami  ir atliekami tokie tyrimai:

 • TBC visiems vyresniems kaip 6 sav. galvijams vienas tyrimas per metus;
 • BRC visiems vyresniems kaip 12 mėn. amžiaus galvijams per 12 mėn. laikotarpį:

           - du kraujo mėginiai ne dažniau kaip kas 3 mėnesius, arba

           - trys pieno mėginiai ne dažniau kaip kas 3 mėnesius;

 • EGL visiems vyresniems kaip 24 mėn. amžiaus galvijams pieno arba kraujo mėginys kas 3 metus.