Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius
Tel. (8 5) 240 4361, faks. (8 5) 240 4362, el. paštas info@vmvt.lt, kodas 188601279

Kontakto tėvinė nuoroda: 
Administracija
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
-
VMVT sekretoriatas
-
Vidmantas Paulauskas
InformationDirektoriaus pavaduotojas
(8 5) 240 4363
Daiva Švelnienė
InformationDirektoriaus pavaduotoja
(8 5) 240 4348
Virginijus Jauga
InformationDirektoriaus pavaduotojas
(8 5) 249 1701
Deividas Kliučinskas
InformationDirektoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas
(8 5) 249 1706
Jurgita Savickaitė
InformationVyriausioji patarėja
(8 5) 249 1614
Ingrida Mukienė
InformationPriimamasis
(8 5) 240 4361, 249 1656
Bendrųjų reikalų skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Valerija Bučinskienė
InformationSkyriaus vedėja
(8 5) 249 1611
Viktorija Jarmolavičienė
InformationPatarėja
(8 5) 249 1646
Eglė Kuckailienė
InformationPatarėja
(8 5) 249 1646
Aušra Urbanavičienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 240 4356
Danutė Sukackaitė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 240 4347
Ramunė Girdžienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 240 4347
Marija Šaknytė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1610
Jaroslavas Suchovejus
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1657
Antanina Bingelienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1610
Vaclovas Jurkus
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 240 4349
Zofija Mudinienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1612
Alvydas Supranavičius
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1698
Božena Prokofjeva
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1653
Finansų ir biudžeto skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Živilė Ignatavičienė
InformationVedėja
(8 5) 249 1655
Jūratė Antulienė
InformationPatarėja
(8 5) 205 3163
Dalia Čėglienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 240 4355
Edita Pridotkienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1671
Birutė Briedytė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1634
Indra Baltuškaitė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 240 4355
Jolanta Jaudzemaitė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1635
Janė Borovikovienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1616
Laura Gudaitienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 240 4355
Ona Tekorienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1636
Augustina Žukauskaitė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1636
Danguolė Mizerienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1671
Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Kristina Stakytė
InformationSkyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 205 3164
Rasa Sirutkaitytė
InformationSkyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1651
Giedrius Blekaitis
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1637
Algis Dranseika
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1628
Aušra Leščinskaitė-Petrauskienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1617
Ernestas Griška
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1620
Sigitas Siriukaitis
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1626
Ježi Šubelko
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1625
Vidas Charašauskas
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1624
Antanas Paliutis
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1617
Gintarė Okulevičiūtė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 200 0238
Orinta Rimašaitė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1637
Informacinių sistemų skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Jevgenij Tichonov
InformationL. e. p. skyriaus vedėjas
(8 5) 249 1633
(8 696) 25 025
Saulius Kunickis
InformationPatarėjas
(8 5) 249 1649
Stepas Gilys
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1640
Virginijus Jakubavičius
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1632
Antanas Vilkuotis
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1640
Jolanta Mikulskytė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1641
Rūtenis Pavalkis
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1640
Rimantė Mešliūtė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1652
Maisto skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Jurgita Bakasėnienė
InformationL. e. p. skyriaus vedėja-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1711
Loreta Mačytė
InformationSkyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1712
Ona Sužiedelytė
InformationPatarėja
(8 5) 249 1705
Ramunė Baranauskienė
InformationSkyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 246 0965
Vida Jarošienė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1714
Jonas Valuta
InformationVyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius
(8 5) 246 0965
Rita Sadūnaitė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 205 3161
Vilija Galdikienė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1709
Rūta Aniškevičienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1705
Vilma Pušinaitė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1714
Agnė Kolkaitė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1703
Vita Šturmienė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 205 3162
Skirmantė Ambrazienė
InformationVyriausioji specialistė – valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1713
Renata Steponavičiūtė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 200 0235
Rita Beliauskienė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 200 0235
Aurelija Drumstienė
InformationVyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1703
Olga Barkovska
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 200 0235
Algintė Serapinaitė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1695
Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Egidijus Pumputis
InformationSkyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1639
Daiva Visockienė
InformationSkyriaus vedėjo pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1639
Aurelija Alionienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1678
Gintarė Jatkevičienė
InformationL. e. p. patarėja
(8 5) 240 4350
Kristina Lukoševičiūtė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1678
Gintvilė Budraitienė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1678
Personalo skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Jurgita Rimkienė
InformationSkyriaus vedėja
(8 5) 249 1631
Agnė Daugirdienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1643
Gita Lukošienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1638
Daiva Pilipavičienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 205 3165
Viktoras Zavarzinas
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1642
Kristina Janeliūnaitė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 240 4367
Skubios veiklos skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Marius Masiulis
InformationSkyriaus vedėjas
(8 5) 240 4340
Paulius Bušauskas
InformationVedėjo pavaduotojas
(8 5) 240 4340
(8 659) 09 829
Fausta Kvaraciejūtė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 246 3011
Vilija Grigaliūnienė
InformationL. e. p. patarėja
(8 5) 240 4340
Juozas Likas
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1615
Marina Eidukevičienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 200 0237
Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Danguolė Bilkienė
InformationSkyriaus vedėja
(8 5) 249 1644
Rasa Mažeikienė
InformationPatarėja
(8 5) 249 1645
Diana Malinovskienė
InformationPatarėja
(8 5) 249 1645
Živilė Aleksienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 240 4346
Rasa Rakickienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1645
Jurgita Jarmakauskienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1645
Tarptautinių klausimų skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Giedrė Čiuberkytė
InformationSkyriaus vedėja
(8 5) 249 1648
Rima Živatkauskaitė
InformationPatarėja
(8 5) 249 1622
Danguolė Jonikaitė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1613
Karolina Čižienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1622
Aušrida Rinkevičienė
InformationPatarėja
(8 5) 200 0236
Inara Zarienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1647
Loreta Malinauskienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1647
Teisės skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Raimondas Andrijauskas
InformationL. e. p. skyriaus vedėjas
(8 5) 249 1710
Inga Budrienė
InformationL. e. p. skyriaus vedėjo pavaduotoja
(8 5) 249 1621
Egidijus Verenius
InformationL. e. p. patarėjas
(8 5) 249 1621
Monika Žilinskaitė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1623
Rita Brinienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 37) 24 42 32
Ingrida Bartkutė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 205 3160
Aleksandra Fedotova
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1619
Arūnas Jarašius
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1630
Veterinarijos sanitarijos skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Mantas Staškevičius
InformationSkyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1618
Gintautas Čereška
InformationSkyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1707
Rūta Bubulienė
InformationPatarėja
(8 5) 249 1707
Janina Kondrotienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1715
Irena Pečiulienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1715
Antonina Greičiuvienė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1708
Viktorija Septilkienė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1708
Jonas Stanius
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1716
Deimantė Biknerytė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1719
Aurelija Načienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1719
Donatas Valavičius
InformationVyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius
(8 5) 249 1717
Lina Lapėnaitė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1716
Vilma Rudokaitė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1719
Vidaus audito skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Alfredas Puodžiūnas
InformationSkyriaus vedėjas
(8 5) 277 8941
Jūratė Sukackienė
InformationSkyriaus vedėjo pavaduotoja
(8 5) 277 8931
Nijolė Paulauskienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 277 8931
Rūta Kraujalienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 277 8931
Viešųjų pirkimų skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Artūras Jakubauskas
InformationSkyriaus vedėjas
(8 5) 249 1650
Viktorija Puodžiūnaitė
InformationL. e. p. patarėja
(8 5) 249 1654
Artūras Mičiūnas
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1650
Olga Skripkauskienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1654
Atgal