Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius
Tel. (8 5) 240 4361, el. paštas info@vmvt.lt, kodas 188601279, el. paštas pasiteiravimams klausimai@vmvt.lt

Kontakto tėvinė nuoroda: 
Administracija
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Darius Remeika
Direktorius
(8 5) 240 4361
Vidmantas Paulauskas
InformationDirektoriaus pavaduotojas
(8 5) 240 4363
Jurgita Bakasėnienė
InformationL. e. p. direktoriaus pavaduotoja
(8 5) 249 1711
Mantas Staškevičius
InformationL. e. p. direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 249 1618
Jurgita Savickaitė
InformationVyriausioji patarėja
(8 5) 249 1614
Ingrida Mukienė
InformationPriimamasis
(8 5) 240 4361, 249 1656
Bendrųjų reikalų skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Valerija Bučinskienė
InformationSkyriaus vedėja
(8 5) 249 1611
Viktorija Jarmolavičienė
InformationPatarėja
(8 5) 249 1646
Jelena Nalivaikienė
InformationL. e. p. patarėja
(8 5) 249 1646
Marija Šaknytė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1610
Antanina Bingelienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1610
Vaclovas Jurkus
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 240 4349
Zofija Mudinienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1612
Alvydas Supranavičius
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1698
Božena Prokofjeva
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1653
Elena Davidavičienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1646
Martyna Meiliūtė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 240 4347
Loreta Merkienė
InformationSpecialistė
(8 5) 240 4356
Danutė Sukackaitė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 240 4347
Finansų ir biudžeto skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Živilė Ignatavičienė
InformationVedėja
(8 5) 249 1655
Jolanta Jaudzemaitė-Michailova
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 240 4355
Laura Gudaitienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 240 4355
Birutė Briedytė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1634
Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Egidijus Mecelis
InformationSkyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 200 0239
Kristina Stakytė
InformationPatarėja
(8 5) 205 3164
Giedrius Blekaitis
InformationPatarėjas
(8 5) 249 1637
Dalia Laureckaitė-Tumelienė
InformationPatarėja
(8 5) 249 1628
(8 616) 06345
Nijolė Stankevičienė
InformationPatarėja
(8 37) 26 74 55
Ježi Šubelko
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1625
Vidas Charašauskas
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1624
Antanas Paliutis
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1617
Gintarė Juozėnienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 200 0238
Orinta Rimašaitė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 200 0241
Snieguolė Trumpickaitė-Dzekčiorienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 37) 24 42 34
Deimantė Kemeklienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 37) 26 81 29
Inara Zarienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 37) 26 81 29
Anita Rokaitytė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja
(8 623) 28 294
Marija Gintalienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 37) 26 81 29
Indrė Juknienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja
Ernestas Griška
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1620
Sigitas Siriukaitis
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1626
Žana Vaičaitienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja
(8 37) 26 74 55
Jurgita Bazarienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 37) 26 81 29
Dovilė Petronienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 37) 24 42 34
Informacinių sistemų skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Stepas Gilys
InformationL. e. p. skyriaus vedėjas
(8 5) 249 1640
Vilmantas Krasauskas
InformationL. e. p. patarėjas
(8 37) 24 42 32
Rimantė Mešliūtė
InformationL. e. p. patarėja
(8 5) 249 1652
Virginijus Jakubavičius
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1632
Antanas Vilkuotis
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1640
Jolanta Mikulskytė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1641
Rūtenis Pavalkis
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1640
Daiva Goštautaitė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 200 0243
Ramūnas Zgirskas
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 200 0240
Jaroslavas Suchovejus
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 205 3166
Maisto skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Ilona Drulytė
InformationL. e. p. skyriaus vedėja-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 205 3160
(8 659) 82 157
Eglė Petrokienė
InformationPatarėja
(8 5) 249 1705
Ona Keblienė
InformationPatarėja
(8 5) 249 1705
Jonas Valuta
InformationVyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius
(8 5) 246 0965
Rita Sadūnaitė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 205 3161
Vilija Galdikienė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1709
Vita Šturmienė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 205 3162
Skirmantė Ambrazienė
InformationVyriausioji specialistė – valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1713
Rita Beliauskienė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 200 0235
Olga Barkovska
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 200 0235
Algintė Serapinaitė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1709
Laura Ivanauskienė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 205 3162
Giedrė Lukoševičienė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 200 0235
Eimantė Ruzgytė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1714
Sandra Pračkailė
InformationL. e. p. vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1712
Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Virginijus Jauga
InformationL. e. p. skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1701
Daiva Visockienė
InformationPatarėja
(8 5) 249 1639
Aurelija Alionienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1633
Kristina Lukoševičiūtė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1678
Gintvilė Budraitienė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1678
Alicija Zarankovich
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 240 4350
Kristina Dainovskytė Šustikė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 240 4350
Personalo skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Jurgita Rimkienė
InformationSkyriaus vedėja
(8 5) 249 1631
Kristina Janeliūnaitė
InformationPatarėja
(8 5) 240 4367
Jurgita Dunauskienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 205 3165
Elinga Blėdienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1643
Dovilė Senulienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1638
Skubios veiklos skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Marius Masiulis
InformationSkyriaus vedėjas
(8 5) 240 4340
Paulius Bušauskas
InformationPatarėjas
(8 5) 240 4340
(8 659) 09 829
Fausta Kvaraciejūtė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 246 3011
Vilija Grigaliūnienė
InformationL. e. p. patarėja
(8 5) 240 4340
Juozas Likas
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1615
Marina Eidukevičienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 200 0237
Vaidas Jonušaitis
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 240 4340
Alvydas Malakauskas
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas
(8 5) 240 4340
Indrė Kukanauskaitė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja
(8 5) 240 4340
Jovita Beliak
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 246 3011
Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Danguolė Bilkienė
InformationSkyriaus vedėja
(8 5) 249 1644
Rasa Mažeikienė
InformationPatarėja
(8 5) 249 1645
Diana Malinovskienė
InformationPatarėja
(8 5) 240 4346
Živilė Aleksienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 240 4346
Rasa Rakickienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1645
Jurgita Jarmakauskienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1645
Aušra Šarkienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 240 4346
Rūta Kraujalienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 240 4346
Tarptautinių klausimų skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Giedrė Čiuberkytė
InformationSkyriaus vedėja
(8 5) 249 1648
Rima Živatkauskaitė
InformationPatarėja
(8 5) 249 1622
Danguolė Jonikaitė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1613
Karolina Čižienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1622
Aušrida Rinkevičienė
InformationPatarėja
(8 5) 200 0236
Loreta Malinauskienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1647
Teisės skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Aleksandra Fedotova
InformationL. e. p. skyriaus vedėja
(8 5) 249 1710
Gintarė Muzikevičienė
InformationPatarėja
(8 5) 249 1619
Rita Brinienė
InformationVyriausioji specialistė
Rasa Sirutkaitytė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 200 0242
Vilma Žiauberienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1621
Vaida Lisauskienė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1630
Arūnas Jarašius
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1623
Monika Žilinskaitė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1623
Veterinarijos sanitarijos skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Audronė Mikalauskienė
InformationL. e. p. skyriaus vedėja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1703
Gintautas Čereška
InformationPatarėjas
(8 5) 249 1707
Rūta Bubulienė
InformationPatarėja
(8 5) 249 1707
Irena Pečiulienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1715
Antonina Greičiuvienė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1717
Jonas Stanius
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1716
Aurelija Načienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1719
Donatas Valavičius
InformationVyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius
(8 5) 249 1717
Vilma Rudokaitė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1719
Gintarė Jatkevičienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1716
Karolina Vitytė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1708
Jūratė Sukackienė
InformationL. e. p. vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1719
Donatas Šimkus
InformationVyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius
(8 5) 249 1708
Janina Kondrotienė
InformationVyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė
(8 5) 249 1715
Kamilė Petškevičiūtė
InformationVyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė
(8 5) 249 1716
Vidaus audito skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Alfredas Puodžiūnas
InformationSkyriaus vedėjas
(8 5) 277 8941
Elena Žibort
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 277 8931
Viešųjų pirkimų skyrius
Vardas Pavardė Pareigos El. paštas Telefonas Mobilus
Artūras Jakubauskas
InformationSkyriaus vedėjas
(8 5) 249 1650
Olga Skripkauskienė
InformationL. e. p. patarėja
(8 5) 249 1654
Artūras Mičiūnas
InformationVyriausiasis specialistas
(8 5) 249 1650
Agnė Prokopovičiūtė
InformationVyriausioji specialistė
(8 5) 249 1654
Atgal