Patikrinimo aktų formos

1. Ūkinių gyvūnų sveikatingumo patikrinimo aktas

2. Specialieji reikalavimai išvežamiems / įvežamiems arkliams

3. Specialieji reikalavimai išvežamoms / įvežamoms avims ir ožkoms

4. Specialieji reikalavimai išvežamiems / įvežamiems galvijams

5. Specialieji reikalavimai išvežamoms / įvežamoms kiaulėms

6. Specialieji reikalavimai išvežamiems / įvežamiems paukščiams

7. Išvežamų / įvežamų ūkinių gyvūnų patikrinimo aktas

8. Epizootinio tyrimo aktas

9. Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo reikalavimai

10. Bendrieji ūkinių gyvūnų laikymo reikalavimai

11. Specialieji veršelių laikymo reikalavimai

12. Specialieji kiaulių laikymo reikalavimai

13. Specialieji vištų dedeklių laikymo reikalavimai

14. Specialieji viščiukų broilerių laikymo reikalavimai

15. Vežamų gyvūnų patikrinimo aktas

16. Gyvūnų vežėjo patikrinimo aktas

17. ŠGP perdirbimo įmonės patikrinimo aktas

18. ŠGP tvarkymo / sandėliavimo įmonės patikrinimo aktas

19. ŠGP surinkimo centro / specialiųjų vartotojų patikrinimo aktas

20. Komposto gamybos įmonės patikrinimo aktas

21. Biologinių dujų gamybos įmonės patikrinimo aktas

22. Gyvūnų augintinių ėdalą / ar tam tikrus šalutinių gyvūninių produktų gaminius gaminančios įmonės patikrinimo aktas

23. ŠGP / ŠGPG prekiautojo patikrinimo aktas

24. ŠGP ir / ar jų gaminių vežėjo patikrinimo aktas

25. Specialūs perdirbtų gyvūninių baltymų ir kitų šalutinių gyvūninių produktų gaminių, kurie gali būti naudojami kaip pašarinės žaliavos, perdirbimo ir pateikimo į rinką higienos reikalavimai (priedai prie patikrinimo aktų)

26. Reikalavimai bitynui ir bičių produktų tvarkymui

27. Pašarų ūkio subjekto, gaminančio ir / ar tiekiančio pašarus, patikrinimo aktas

28. Specialieji reikalavimai vaistinių pašarų gamybos patikrinimui

29. Reikalavimai pirminei pašarų gamybai ir su ja susijusiai veiklai

30. Specialieji reikalavimai veterinarinių vaistų apskaitai ir naudojimui gyvūnų laikymo vietoje

31. Veterinarinių paslaugų teikėjo patikrinimo aktas

32. Veterinarijos vaistinės patikrinimo aktas

33. Didmeninės veterinarinių vaistų prekybos įmonės patikrinimo aktas

34. Gyvūnų skerdimo patikrinimo aktas

35. Gyvūnų žudymo, išskyrus skerdimą, patikrinimo aktas

36, Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktas

37. Mėginių paėmimo trichinelių lervoms nustatyti aktas

38. Gyvūnų augintinių apskaitos dokumentų ir informacijos patikrinimo aktas

39. Prekiautojo gyvūnais augintiniais patikrinimo aktas

40. Prekybos gyvūnais augintiniais turgavietėje patikrinimo aktas

41. Gyvūnų augintinių veisėjų patikrinimo aktas

42. Biologinio saugumo priemonių reikalavimai paukštininkystės ūkiuose

43. Specialieji reikalavimai paukštininkystės ūkiams

44. Specialieji reikalavimai perykloms

Atgal