Afrikinio kiaulių maro zonos

Buferinė zona – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu nustatyta teritorija aplink gyvūnų užkrečiamosios ligos židinį arba apsauginę ar grėsmės zoną, kurioje tam tikrų gyvūnų užkrečiamosios ligos sukėlėjų nenustatyta ir kuriai yra taikomos veterinarinės sanitarijos priemonės, neleidžiančios plisti gyvūnų užkrečiamosios ligos sukėlėjams. Lietuvos vietovės, kurios įeina į buferinę zoną

Europos Komisija Lietuvos teritoriją yra suskirsčiusi į tris zonas.

I zona - rizikos teritorija. Joje gyvų kiaulių prekybai ir eksportui netaikomi apribojimai. Ūkiai turi atitikti biologinės saugos reikalavimus. Atliekama nuolatinė kiaulių laikymo vietų kontrolė, stebėsena.

II zona - užkrėsta teritorija, kurioje AKM nustatytas laukinėje faunoje (šernams). Taikomi apribojimai kiaulių judėjimui iš laikymo vietų (laikymo vieta turi atitikti biologinės saugos reikalavimus, atliekama nuolatinė oficiali veterinarinė priežiūra), prekyba gyvomis kiaulėmis galima tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Draudžiama eksportuoti prekybai gyvas kiaules į ES ir Trečiąsias šalis. Kiauliena, kiaulienos produktais galima prekiauti tik iš oficialiai pripažintų ūkių taikančių griežtus biologinės saugos reikalavimus. Draudžiama išvežti šernus, jų produktus iš Lietuvos teritorijos į ES ir Trečiąsias šalis.

III zona - užkrėsta teritorija, kurioje AKM nustatytas šernams ir naminėms kiaulėms. Gyvų kiaulių judėjimas leidžiamas tik Lietuvos teritorijoje ir tik iš visiškai biologinės saugos reikalavimus įgyvendinusių ūkių. Kiauliena, kiaulienos produktais prekyba galima tik vietinėje rinkoje. Produktai privalo būti pažymėti specialiu sveikatingumo ženklu. Draudžiamas gyvų kiaulių, kiaulienos ir jos produktų eksportas į ES bei Trečiąsias šalis.

Ta pati vietovė gali būti priskirta ir buferinei, ir I, II arba III zonai.

Naujausias EK sprendimas dėl zonų nustatymo


Židinio zona – ūkis, kuriame buvo aptiktos užkrėstos kiaulės, taip pat kontaktiniai ūkiai, į kuriuos buvo įvežtos sergančios kiaulės. Židinio zonoje visos kiaulės turi būti išskerstos.


Kai tik oficialiai patvirtinama, kad ūkyje laikomos kiaulės serga afrikiniu kiaulių maru, kompetentinga institucija aplink ligos protrūkio vietą nustato 3 km apsaugos ir 10 km priežiūros zonas.

3 km apsaugos zonoje turi būti kuo skubiau surašomi visi kiaulių laikytojai ir jų laikomų kiaulių skaičius, iš kiekvienos kiaulės paimami mėginiai afrikinio kiaulių maro tyrimams. VMVT nurodžius, 3 km apsaugos zonoje gali būti priimamas sprendimas paskersti visas lai-komas kiaules. Tačiau prieš skerdimą atlikus jų klinikinę apžiūrą, paėmus kraujo bei organų mėginius ir gavus neigiamus afrikinio kiaulių maro tyrimų rezultatus, leidžiama naudoti tokių kiaulių mėsą savo reikmėms.

10 km priežiūros zonoje nedelsiant surašomi visi kiaulių laikytojai bei jų laikomų kiaulių skaičius ir iš kiekvienos kiaulės paimami mėginiai afrikinio kiaulių maro tyrimams.


Atgal