Žirgų sportas

Gyvūnų gerovės reikalavimai ir žirgų laikymas


VMVT direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. B1-534 "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. B1-180 "Dėl veterinarijos reikalavimų varžybose dalyvaujantiems žirgams" pakeitimo"

2009 m. lapkričio 30 d.TARYBOS DIREKTYVA 2009/156/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą

Nuo 2013 m. spalio 1 dienos valstybės narės leidžia įvežti į Europos Sąjungą registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūros renginiams po jų laikino ne ilgesnio nei 30 dienų eksporto į trečiąsias šalis laikotarpio, jei kartu pateikiamas veterinarijos naujo pavyzdžio sertifikatas, kuris išduodamas trečiojoje šalyje kiekvienam registruotam arkliui

VMVT direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. B1-388 "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. B1-180 „Dėl veterinarijos reikalavimų varžybose dalyvaujantiems žirgams“ pakeitimo"

VMVT direktoriaus 2008 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. B1-180 "Dėl veterinarijos reikalavimų varžybose dalyvaujantiems žirgams"

Išaiškinimas dėl arklinių šeimos gyvūnų, dalyvaujančių sportinėse varžybose, vakcinacijos nuo arklių gripo 


Tarptautinės žirgų sporto federacijos antidopingo ir gydymo reikalavimai

Muitų sąjungos reikalavimai

Veterinarijos sertifikatas arkliams po varžybų (ne daugiau kaip 30 dienų)

Sertifikatas arklių eksportui į Rusijos Federaciją

Informacija apie arklius vykstančius į varžybas

Reikalavimai sportiniams žirgams vykstant per Medininkų ir Kybartų pasienio veterinarijos postus

Tarptautinės jojimo federacijos (FEI) elgesio kodeksas dėl žirgų gerovės (vertimas)

Sportinių žirgų veiksmų planas

Veterinarinis įvežimo dokumentas (VID) gyvūnams. (Informacija apie dokumento išdavimą)

FEI Veterinarijos departamentas – Arklių herpes viruso protrūkiai vakarų Prancūzijoje   (originalas anglų kalba)

Biologinės saugos informacija – FEI Veterinarijos departamentas   (originalas anglų kalba)

Atgal