Leidimas organizuoti renginį su gyvūnais

Renginys su gyvūnais – paroda, sporto varžybos, rungtynės, mugė, aukcionas, cirko vaidinimas ar programa, konkursas, filmas, laida, reklama ar kitas viešas renginys, kuriame naudojamas vienas ar daugiau gyvūnų.

Renginio su gyvūnais organizatorius – juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, taip pat fizinis asmuo, kuriam suteikta teisė organizuoti renginį su gyvūnais.

Prieš organizuojant renginį, kuriame dalyvaus gyvūnai, būtina gauti VMVT leidimą.

1. Kreipkitės į to miesto ar rajono, kuriame vyks renginys, teritorinį VMVT padalinį.

2. Pateikite užpildytą prašymą.

3. Sumokėkite valstybės nustatytą rinkliavos sumą - 28 Eur.

          Įmokos gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

          Sąskaitos Nr. LT744010051001324763

          Įmokos kodas 5742

          Gavėjo bankas AB DnB bankas

          Mokėjimo paskirtis "Už leidimą renginiams su gyvūnais"


Teritorinė VMVT per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos įvertina prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus, jeigu reikia patikrina renginio vietą ir išduoda leidimą. Teritorinė VMVT nustato 7 dienų terminą pašalinti trūkumams, jeigu prašyme nurodyta ne visa reikiama informacija arba renginio vieta neatitinka gyvūnų gerovės reikalavimų. Leidimas išduodamas vienam nepertraukiamai vykstančiam renginiui vienoje vietoje ne ilgesniam kaip 1 m. laikotarpiui.

Organizatorius, kuriam buvo išduotas leidimas, turi nedelsdamas informuoti teritorinę VMVT raštu apie leidime nurodytų duomenų pasikeitimą.


Daugiau informacijos suteiks:

VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Sirutkaitytė, tel. (8 5) 249 1651, el. paštas rasa.sirutkaityte@vmvt.lt

 

Atgal