Prekyba bitėmis ir jų produktais

Prekiauti bitėmis galima, jeigu:

   - bitės kilusios iš sveikatos statusą turinčio bityno, jeigu jos vežamos iš teritorijos, kurioje netaikomi apribojimai dėl amerikinio bičių perų puvinio, jeigu jos buvo patikrintos išsiuntimo dieną ir buvo pripažintos sveikomis;

   - Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu parduodamas bites lydi Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštis;

   - vykdant prekybą tarp Europos Sąjungos šalių, jeigu parduodamos bitės vežamos tiesiai iš išsiuntimo į paskirties vietą ir jas lydi 2010 m. gegužės 6 d. Komisijos sprendimo 2010/270/ES E priede nurodytos formos veterinarijos sertifikatas;

   - vykdant prekybą su trečiosiomis šalimis, kai bitės vežamos į trečiasias šalis, jeigu jas lydi su konkrečia trečiąja šalimi suderintos formos veterinarijos sertifikatas eksportui;

   - kai bitės vežamos iš trečiųjų šalių, jeigu bites lydi Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 206/2010 E priede nurodytos formos Sveikatos sertifikatas.


Reikalavimai norint prekiauti arba keisti bičių produktus, neskirtus žmonių maistui:

   - produktai turi atitikti 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2010 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentu (ES) 790/2010 reikalavimus;

   - būtina gauti iš bityno, aplink kurį 3 km spinduliu paskutines 30 dienų nebuvo taikomi apribojimai dėl bičių užkrečiamųjų ligų (amerikinio bičių perų puvinio, europinio bičių perų puvinio, bitinio žvilgvabalio, Tropilaelaps spp. erkių);

   - būtina turėti bityno pasą.

Atgal