Specialieji reikalavimai arklių tranzitui

Tranzitu per Europos Sąjungos teritoriją arklius galima vežti, jeigu:

1. Jie vežami iš trečiųjų šalių, nurodytų Komisijos sprendimo 2004/211/EB, I priede, iš kurių leidžiama laikinai įvežti ar importuoti registruotus arklius.

2. Kiekvieną arklį lydi originalus veterinarijos sertifikatas, atitinkantis Komisijos sprendimo 2010/57/ES 1 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Atgal