Gyvūnų tranzitas per Lietuvos teritoriją

Tranzitu iš trečiųjų šalių vežant gyvūnus per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus (PVP), reikia laikytis veterinarinio tikrinimo reikalavimų įgyvendinimo taisyklių

Taisyklėse išdėstyta tvarka yra taikoma gyvūnams, nurodytiems Komisijos sprendime Nr. 2007/275/EB.

 

Gyvūnų siunta turi būti įvežama į Europos Sąjungos (ES) teritoriją per įvežimo PVP, o išvežama per išvežimo PVP, nurodytą veterinariniuose dokumentuose.

Jei gyvūnai yra įvežami per Lietuvos Respublikos PVP, gyvūnų siuntas leidžiama vežti tik per Medininkų PVP, Kybartų kelio PVP ir Vilniaus oro uosto PVP, kurie yra patvirtinti atitinkamų gyvų gyvūnų kontrolei pagal Komisijos sprendimą Nr. 2009/821/EB ir tik iš šalių, esančių teisės aktais patvirtintų trečiųjų šalių sąraše, su atitinkamais teisės aktais patvirtintos formos veterinarijos sertifikatų originalais, išduotais trečiojoje šalyje.

 

Asmuo, atsakingas už tranzitu per ES teritoriją vežamą gyvūnų siuntą, prieš siuntos atvežimą į PVP, per kurį bus įvežama siunta, valstybiniam veterinarijos gydytojui privalo iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 24 h, perduoti informaciją (faksu, elektroniniu paštu, Traces sistema ar kt. būdu) apie siuntą, t.y. užpildytą veterinarinio įvežimo dokumento gyvūnams (VID gyvūnams), o šio dokumento originalas turi būti pateiktas PVP valstybiniam veterinarijos gydytojui atvežus siuntą.

Išankstinė informacija apie gyvūnų siuntą PVP turi būti pateikiama tik informacine sistema TRACES. Prieigą prie TRACES sistemos suteikia VMVT Informacinių sistemų skyrius.

 

Asmuo, atsakingas už siuntą, privalo sumokėti valstybės rinkliavą už tranzitu vežamą gyvūnų siuntą pagal Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, prieš pateikdamas siuntą veterinariniam tikrinimui įvežimo PVP.

Atvykus gyvūnų siuntai į įvežimo PVP, asmuo, atsakingas už gyvūnų siuntą, veterinariniam tikrinimui turi pateikti šiuos originalius dokumentus:

1. Užpildytą VID gyvūnams I dalį (pasirašytą).

2. Raštą, kuriame asmuo, atsakingas už siuntą, iš anksto įsipareigoja, kad trečioji šalis, į kurią įvežami gyvūnai, negrąžins gyvūnų siuntos, kuri transportuojama tranzitu, ir laikytis ES teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų apsaugą jų transportavimo metu, reikalavimų.

3. Veterinarijos sertifikatą, skirtą vežti tranzitu per ES teritoriją, kurio forma nustatyta specialiais ES teisės aktais.

4. Veterinarijos sertifikatą, skirtą trečiajai šaliai.

 

Kiekvienai tranzitu vežamai gyvūnų siuntai yra atliekami dokumentų, atitikties ir fizinis tikrinimai. Atlikęs veterinarinį tikrinimą, PVP valstybinis veterinarijos gydytojas užpildo VID gyvūnams II dalį, kurioje, atsižvelgęs į veterinarinio tikrinimo rezultatus, nurodo priimtą sprendimą dėl siuntos. Įvežimo PVP atlikęs veterinarinį tikrinimą, veterinarijos gydytojas asmeniui, atsakingam už siuntą, išduoda VID gyvūnams, kuriame, atsižvelgiant į veterinarinio tikrinimo rezultatus, nurodo priimtą sprendimą dėl gyvūnų siuntos.

Atgal