Kas į Lietuvos Respubliką gali importuoti pašarus?

Į Lietuvos Respubliką pašarus importuoti gali:

1. Patvirtinti ir (ar) registruoti pašarų ūkio subjektai

2. ES patvirtinti ir (ar) registruoti pašarų ūkio subjektai
 

Reikalavimai negyvūninio pašaro importuotojui:

1. Atsakingas asmuo iš anksto turi informuoti pasienio veterinarijos postą (PVP) apie importuojamą į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntą, pateikdamas (elektroniniu paštu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis) užpildytą išankstinės informacijos apie į Lietuvos Respubliką importuojamą negyvūninio pašaro siuntą lapą (1 priedas).

2. Importuojant į Lietuvos Respubliką ar ES šalį kiekvieną negyvūninio pašaro siuntą, atsakingas asmuo turi pateikti originalų veterinarijos sertifikatą, atitikties deklaraciją ar kitą dokumentą, kuriuo patvirtinama pašaro sauga ir kokybė (toliau – atitikties dokumentas).

3. Importuotojas ar asmuo, atsakingas už siuntą, prieš pateikdamas siuntą veterinariniam tikrinimui, privalo sumokėti valstybės rinkliavą už importuojamo negyvūninio pašaro siuntą pagal Konkrečius valstybės rinkliavos dydžius ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442.

Atgal