Izraelis

Patvirtintų įmonių sąrašas

List of approved establishments

Nr.
No.

Pavadinimas

Title

Paskelbimo data

Date of publication

1 Patvirtintų mėsos įmonių sąrašas 2017-11-16

 

Sertifikatai

Certificates

Nr.
No.

Pavadinimas

Title

Paskelbimo data

Date of publication

1

Žuvininkystės produktams

2013-06-17
2

Veterinarijos sertifikatas penimiems veršeliams

2016-05-10
3

skerstiniems galvijams 2016-05-01 Izraelis

2016-05-03

4

Įmonių, gaminančių pieno pakaitalus pieno produktus gyvūnų šėrimui skirtų eksportuoti į Izraelį, sertifikatas 2011 01

2011-01-19
5

Veterinarijos sertifikatas gyvūniniam gyvūnų augintinių pašarui

2011-01-19
6

Veterinarijos sertifikatas gyvūnų pašarams

2011-01-19
7

Įmonių, gaminančių šunų kramtalus skirtus eksportuoti į Izraelį, sertifikatas 2011 01

2011-01-19
8

Veterinarijos sertifikatas pašariniams pieno pakaitalams

2011-01-19
9

Įmonių, gaminančių gyvūnų augintinių maistą skirtą eksportuoti į Izraelį, sertifikatas 2011 01

2011-01-19
10

Įmonių, gaminančių produktus gyvūnų šėrimui skirtų eksportuoti į Izraelį, sertifikatas 2011 01

2011-01-19
11

Šunų kramtalų, sudėtyje turinčių gyvūninių sudedamųjų medžiagų,eksportuojamo į Izraelį veterinarijos sertifikatas 2011 01

2011-01-19
12

Šunų ir kačių importo reikalavimai ir veterinarijos sertifikatas 2010 05

2010-05-27
13

Iš Lietuvos Respublikos į Izraelį eksportuojamų bezdžionių veterinarijos sertifikatas

2018-07-20
14 Veterinarijos sertifikatas avinams ir ožiams penėjimui 2018-08-17

 

Kiti reikalavimai

Other requirements

Nr.
No.

Pavadinimas

Title

Paskelbimo data

Date of publication

1 Reikalavimai skerdyklų patvirtinimui 2017-11-16
2 Humaniško košerinio skerdimo gairės 2017-11-16

 

Atgal