Registras

Nuo 2010 m. liepos mėn., įsigaliojus Muitų sąjungos vieningiems reikalavimams, eksportuoti į Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką ir Kazachstano Respubliką gali tik Lietuvos Respublikos įmonės, įrašytos į Organizacijų ir asmenų registrą, vykdančių įvežamų į Muitų sąjungos teritoriją, kontroliuojamų prekių, gamybą, perdirbimą ir (arba) saugojimą.

Organizacijų ir asmenų registras

Atgal