Reikalavimai eksportui į Eurazijos ekonominę sąjungą

Valstybinės veterinarinės kontrolės ūkio subjektas yra kontroliuojamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, remiantis teisės aktų reikalavimais. Ūkio subjektams suteikiama teisė vykdyti nustatytą veiklą jį registruojant ar suteikiant jam veterinarinio patvirtinimo numerį.

Teritorinės VMVT kontroliuoja veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį turinčių kontrolės subjektų atitiktį jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

Reikalavimai:

1. Ūkio subjektai, norintys eksportuoti gyvūnus ir gyvūninius produktus į Eurazijos ekonominę sąjungą, privalo įgyvendinti Europos Sąjungos ir importuojančios šalies (t. y. Eurazijos ekonominės sąjungos bei jos šalies narės) teisės aktų reikalavimus.

2. Ūkio subjektas, planuojantis pradėti prekybą su Eurazijos ekonominės sąjungos šalimis, turi kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, mieste ar rajone, kuriame vykdo veiklą.

3. VMVT teritorinis padalinys, atsižvelgęs į ūkio subjekto vykdomą veiklą, informuoja ūkio subjektą apie privalomas įvykdyti veterinarines - sanitarines ir sanitarines priemones, kurias numato Eurazijos ekonominės sąjungos teisės aktų reikalavimai.

4. Ūkio subjektas, įgyvendinęs Eurazijos ekonominės sąjungos teisės aktų reikalavimus, teikia prašymą teritorinei VMVT, kad būtų atliktas ūkio subjekto įvertinimas dėl atitikties Europos Sąjungos ir Eurazijos ekonominės sąjungos teisės aktų reikalavimams, siekiant eksportuoti prekes į Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritoriją.

5. VMVT teritorinis padalinys, teigiamai įvertinęs ūkio subjektą, teikia rekomendaciją VMVT dėl ūkio subjekto įrašymo į Registrą. VMVT, atsižvelgusi į teritorinio padalinio rekomendaciją ir Eurazijos ekonominės sąjungos teisės aktų reikalavimus, priima sprendimą dėl kreipimosi į Eurazijos ekonominės sąjungos kompetentingą tarnybą dėl ūkio subjekto įrašymo į Registrą.
 
Ūkio subjektų įrašymo į Eurazijos ekonominės sąjungos sudaromą Registrą nustato Eurazijos ekonominės sąjungos šalies narės kompetentinga institucija.

Įmonių patvirtinimą ir įrašymą į Registrą reglamentuoja Eurazijos ekonominės sąjungos 2014 m. spalio 9 d. Eurazijos ekonominės Komisijos Tarybos Sprendimas Nr. 94, kuriuo patvirtinti nuostatai apie vieningą ūkio subjektų bendrą tikrinimą ir prekių (kurios yra veterinarijos kontroliuojamos) mėginių atrinkimą.

 

Atgal