Naujienos

2015 m. spalio 13 d.

Ūkinių gyvūnų registre yra įregistruotų arklių, kurių savininkams neišduoti arklio pasai, nes jie nesikreipė dėl paso išdavimo. Gali būti, kad būtent Jūsų laikomo arklio tapatybė dar nenustatyta.

2015 m. spalio 12 d.

Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema RASFF gauta informacija apie galimai nesaugius lenkiškus grybus.

2015 m. spalio 12 d.

Spalio 10-ąją dieną žemiškąją kelionę baigė ilgametis Veterinarijos akademijos Užkrečiamųjų ligų katedros profesorius parazitologas Viktoras Šarkūnas.

2015 m. spalio 09 d.

Šią savaitę (spalio 2 – 9 d.) Lietuvoje užregistruoti 7 afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejai.

2015 m. spalio 09 d.

Vykdyti su maistu susijusią veiklą gali tik Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą turintys subjektai. Neturint šio leidimo, gresia griežčiausia VMVT taikoma sankcija – veiklos uždraudimas, baudas skiria VMI.

Renginiai

2015 m. spalio 08 d.

VMVT

Spalio 11–16 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis vyksta į Gruziją dalyvauti Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) kontaktiniams asmenims skirtame seminare dėl gyvūnų gerovės.

2015 m. spalio 02 d.

VMVT

Spalio 4–5 d. VMVT  Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Darbo grupės dėl Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos posėdyje.

2015 m. rugsėjis 23 d.

VMVT

Rugsėjo 27 d. - spalio 2 d. VMVT Maisto skyriaus vedėja-valstybinė maisto produktų inspektorė Aušra Išarienė vyksta į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvauti mokymuose „Per maistą plintančių ligų protrūkių tyrimas“.

2015 m. rugsėjis 18 d.

VMVT

Rugsėjo 21–24 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius Jonas Valuta vyksta į Prahą (Čekijos Respublika) dalyvauti mokymuose „Maisto grandinės oficialios kontrolės nauji tyrimo metodai (elektroninė prekyba)“.

2015 m. rugsėjis 15 d.

VMVT
 
Rugsėjo 15–18 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmants Paulauskas vyksta į Liuksemburgą (Liuksemburgo Didžioji Hercogystė) dalyvauti neformaliame Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje.